Novosti

Regionalni biznis partner 2016.: Rudnik soli "TUZLA" d.d. najbolja i jedina kompanija iz BiH

 

30.12.2020 12:02
Slika
 

Nakon iscrpne analize poslovanja velikog broja kompanija i institucija, na osnovu dobijenih predloga vaših poslovnih partnera i rezultata nezavisnih istraživanja tržišta, Komisija je donijela konačnu odluku da ove godine, u tradiciji dugoj 22 godine, dodijeli  nagradu kompaniji Rudnik soli "TUZLA" d.d.

Godišnja nagrada BIZNIS PARTNER, kreirana pre dvadeset dvije godine (1995) sa ciljem da skrene pažnju javnosti i promoviše kompanije i institucije koje se u svom poslovanju rukovode visokim profesionalnim standardima, čvrstim etičkim normama iskazujući dobre poslovne rezultate, izrasla je u prestižno poslovno i javno priznanje Regiona.

BIZNIS PARTNER je potvrda poslovne uspješnosti i regionalne prepoznatljivsti, a dobitnicima je posebna čast - budući da kompanije same biraju i ocjenjuju svoje poslovne partnere za koje smatraju da ispunjavaju 10 /deset/ postavljenih kriterijuma.

Sveobuhvatan, iscrpan i analitičan metod izbora laureata, od nominacije do konačne odluke, uz angažovanost velikog broja kompanija i institucija, štampanih i elektronskih medija, poslovnih asocijacija i udruženja, podstiče stvaranje novih partnerstava i uspostavljanja bolje poslovne saradnje u Regionu, a na širem nivou i unapređenje poslovne i investicione klime, kao i bržeg ekonomskog povezivanja i prosperiteta.

Obrazloženje Komisije:

Poslovnu izuzetnost  kompanije Rudnik soli "TUZLA" d.d. najbolje su prepoznali i ocijenili poslovni partneri, potrošači i klijenti, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Konačna odluka  donijeta je  na osnovu  analize  svih dobijenih rezultata  koji  su  potvrdili da je kompanija Rudnik soli "TUZLA" d.d. ostvarila izuzetne poslovne rezultate, kontinuiranim investicijama i inovacijama,  poštujući  visok stepen profesionalnosti i etičnosti, uvažavala svoje poslovne partnere, klijente i potrošače, pokazala ekološku svijest i brigu o zaštiti životne sredine, vodeći računa o širim društvenim interesima, predstavlja snažan oslonac razvoju lokalne zajednice i doprinosi boljem kvalitetu života

0 0