Novosti

Rudnik soli od Elektroprivrede BiH traži jednak tretman

 

30.12.2020 11:51
Slika
 

Intenziviranje aktivnosti u vezi sa otpisom duga po osnovu kamata za kašnjenja prilikom uplata računa za električnu energiju Rudnika soli Tuzla prema Elektroprivredi  Bosne i Hercegovine, bila je tema današnjeg sastanka predstavnika Rudnika sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem.

 

O ovoj temi već je ranije razgovarano sa upravom Elektroprivrede BiH i premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, te postignut dogovor, ali su do danas izostale konkretne aktivnosti.

 

Radi podsjećanja, osnovni dug u iznosu od oko 2,2 miliona KM Rudnik soli je skoro izmirio, te je spreman uplatiti jednokratno i preostali dio duga u iznosu od oko 130.000 KM, ukoliko bi Elektroprivreda odustala od naplate kamata za neredovne uplate.

 

Osnov za otpis ovih kamata je Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Javnim preduzećima, po osnovu koje je Elektroprivreda BiH u ranijem periodu već zaključila ugovore sa privrednim društvima.

 

Premijer kantona Bego Gutić ponovno je dao podršku realizaciji ovih aktivnosti i obećao podršku Vlade Tuzlanskog kantona da se intenziviraju aktivnosti i pomogne Rudniku da prevaziđe poteškoće u poslovanju.

 

0 0