Novosti

Rudnik soli "TUZLA" d.d. ulaže 4,5 mil KM u tri nove bušotine i transportne sisteme

 

30.12.2020 12:00
Slika
 

Sudeći po rezultatima koje je Rudnik soli "TUZLA " d.d. Tuzla postigao u prošloj godini, a to je rekordna proizvodnja u posljednjih 20 godina, pred tuzlanskim rudnikom je perspektivna godina, ali i budućnost. Amir Sušić, direktor Rudnika soli “TUZLA” d.d. kaže da je za ovu godinu planirana veća proizvodnja za oko 16%, ali da su dugoročne potrebe potrošača još veće.

 

 

 

Osim investiranja u nove bušotine i sisteme za transport slane i tehnološke vode, Rudnik soli u ovoj godini planira da krene geološka istraživanja na lokalitetu Rasovca, a od 2017. očekuju i prva bušenja. U intervjuu za portal “eKapija” direktor Rudnika soli “TUZLA” d.d. je iznio i svoj stav o mogućem skladištenju plina u bušotinama rudnika, a što je priča koju je nedavno ponovo aktuelizovala firma “BH-Gas”.

 

Prošle godine ste imali rekordnu proizvodnju u posljednje dvije decenije. Kako ste postigli te rezulatate i koliki efekat će imati na dugove od ranije?

 

– Prošle godine smo ostvarili proizvodnju od 2.847.000. m3 slane vode što je za 2,87% više od plana i predstavlja najveću proizvodnju u posljednjih 20 godina. Naši potrošači slane vode, fabrika sode “Sisecam soda Lukavac” i “Solana Tuzla”, uspjeli su se izboriti na tržištu i plasirati svoje proizvode, dok smo se mi uspjeli izboriti na ležištu da obezbijedimo ove količine. Ovo je sigurno veliki uspjeh svih zaposlenih na rudniku da uz dobro planiranje i sinhronizovanje svih aktivnosti od strane Uprave Rudnika soli ostvarimo ovakav uspjeh.

 

Koje ste značajne investicije sproveli tokom 2015?

 

– Tokom 2015. godine smo investirali oko 4,6 mil KM, od čega najviše u dvije istražno-eksploatacione bušotine. Osim ovoga, investirali smo i u sisteme za transport slane vode, čime smo povećali propusnu moć cjevovoda, kao i u objekat rezervoara slane vode sa pumparnicom koja se nalazi neposredno na eksploatacionom polju.

 

Kakvi su planovi na polju ulaganja za 2016?

 

– U 2016. godini smo planirali investirati oko 4,5 mil KM. Ove godine bušimo tri istražno-eksploatacione bušotine, tako da one čine najveći dio investicija. Osim ovoga, investiraćemo ponovo u transportne sisteme slane vode, kao i u transportne sisteme tehnološke vode. Preostala sredstva se odnose na druga stalna ulaganja.

 

Ranije ste navodili da su uskoro moguća bušenja na lokalitetu Rasovca. Dokle se stiglo sa tim planovima?

 

– U planu poslovanja za 2016. godinu predviđena su sredstva za nastavak istraživanja na ovom lokalitetu koja su započeta prije 30 godina. Ove godine idemo sa geofizikom, a naredne planiramo započeti i bušenje istražnih bušotina.

 

Firma “BH-Gas” je ponovo aktuelizovala priču o skladištenju plina u bušotinama u rudniku soli Tetima. Grad Tuzla je izričito protiv toga, dok drugi smatraju da je u komorama najpovoljnije skladište. Koji je Vaš stav i šta očekujete povodom toga?

 

– Ovdje struka nije rekla svoje i nažalost, niko je i ne pita ništa. Oko trećina svjetskih skladišta ugljikovodika su u ležištima soli i smatraju se najsigurnijim skladištima. Ovo su strateške stvari i sigurno ih tako treba i posmatrati. Neophodno je prvo dokazati da li se može i pod kojim uslovima skladištiti plin, pa tek onda dalje donositi odluke ili zaključke.

 

 Ima li rizika u toj ideji i da je zaista opasna za tlo Tuzle?

 

– Ukoliko bi se dokazalo da se plin može skladištiti, zaista ne postoje nikakvi rizici kako za tlo, tako i po građanstvo.

 

Na koji način planirate da sanirate gubitke iz prethodnih godina?

 

– Mi smo još od prošle godine započeli postupak finansijske konsolidacije, a sve u skladu sa zakonskom regulativom. Dugovanja se odnose na električnu energiju i doprinose prema zavodima zapošljavanja i zdravstvenog osiguranja. Dugovanja prema “Elektroprivredi BiH” smo gotovo izmirili, ali su sporne kamate zbog neredovnog plaćanja. Mi se nadamo da će Nadzorni odbor EP BiH kamate uskoro otpisati, a dug od 130.000 KM bismo platili u roku od 30 dana.

 

Što se tiče dugovanja za doprinose, mi smo obavili sve neophodne radnje kako bi Zavod zapošljavanja i Zavod zdravstvenog osiguranja ušli u vlasničku strukturu Rudnika, kako je i predviđeno Zakonom o finansijskoj konsolidaciji.

 

Šta mislite kakva je budućnosti Rudnika soli “TUZLA” d.d. i koji su glavni zadaci za ovu godinu?

 

– Budućnost Rudnika je neupitna i ona je perspektivna. Za ovu godinu je planirana veća proizvodnja za oko 16 % u odnosu na prošlu godinu. Prema dugoročno iskazanim potrebama naših potrošača za naredni period ove potrebe će biti još veće. Samo sa tog aspekta, a on je jedan od najvažnijih, rudnik ima perspektivu. Što se tiče glavnih zadataka, njih sam već istakao, a to su investicije i nastavak istraživanja na lokalitetu Rasovca.

 

 

 

(Izvor: eKapija.ba)

 

0 0