Novosti

Usvojena Informacija o monitoringu stanja stjenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli

 

30.12.2020 12:03
Slika
 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o monitoringu stanja stjenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli. Kako se u Informaciji navodi, na osnovu do sada prikupljenih i analiziranih podataka tokom implementacije monitoringa može se zaključiti da je nivo podzemnih voda u pukotinsko karstnoj izdani dostigao kvazi prirodni nivo, da je proces konsolidacije krovinskih sedimenata u početnoj fazi, da i dalje traje slijeganje površine terena i da intenzitet ovisi od tehnogenih aktivnosti. Inženjersko-geološki procesi na površini su saglasni s podacima geodetskog monitoringa.

 

Unutar jame Tušanj u zoni proloma, međukomornih stubova i području krovinskih sedimenata zahvaćenih slijeganjem uslijed nekontrolisane eksploatacije dešava se proces preraspodijele napona koji se prati seizmološkim mjerenjima, a registrovani potresi kao posljedica rasterećenja „masiva“ su na granici osjetljivosti opreme. Krajnji zaključak u informaciji je da se proces trajne obustave eksploatacije prema dostupnim podacima odvija u skladu sa očekivanjima.

 

Cilj monitoringa je ostvarivanje direktnog uvida i kontrole reakcije površine terena prouzrokovane eliminacijom deficita čvrstih masa zbog prestanka eksploatacije soli i promjene bilansa tečnih masa, izraženog preko porasta nivoa podzemnih voda u ležištu. U cilju trajnog otklanjanja uzroka slijeganja terena u Tuzli, kao sigurnosna mjera prvo je obustavljena eksploatacije kamene soli u jami Tušanj (2002-2005. godine). Nakon ovih aktivnosti pristupilo se planskoj obustavi eksploatacije slane vode metodom nekontrolisanog izluživanja iz tuzlanskog ležišta kamene soli.

 

0 0