Planovi za budućnost i osnovni razvojni pravci Rudnika soli "TUZLA" d.d. Tuzla

Razvoj čovječanstva i napredak tehnike zahtijeva kako smještaj i osiguravanje odgovarajućih energenata kao strateških rezervi ili regulatora potrošnje tako i adekvatno zbrinjavanje velikih količina raznih otpadnih materija. Rješavanje ove problematike jedno je od mjerila na osnovu koje se može prosuđivati o ekološko-civilizacijskom i privrednom nivou razvoja nekog društva. 


Svjetska praksa pokazuje da se u zadnje vrijeme izgradnji komora u soli posvećuje posebna pažnja jer se nerijetko dešava da se one rade isključivo za skladišne namjene pri čemu slana voda predstavlja sporedni proizvod. Iz ovih razloga, pored primarnog zadatka na obezbjeđenju dovoljnih količina slane vode, istraživanje mogućnosti produženja eksploatacione dobi podzemnih komora predstavlja jedan od strateških planova za budućnost.
 
Strateški ciljevi poslovanja
Osnovni cilj ovog društva je da obezbijedi neophodne količine slane vode prema iskazanim potrebama kupaca. Da bi se realizovao osnovni cilj obezbijeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, u 2015. godini treba izvršiti neophodna investiciona ulaganja na izgradnji novih istražno-eksploatacionih bušotina i na sistemu za transport.

Strateški ciljevi poslovanja društva su:

- uspješno poslovanje društva u uslovima u kojima se privređuje,

- obezbjeđenje neophodnih količina slane vode prema iskazanim potrebama kupaca,

- investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode,

- nastavak aktivnosti vezanih za provođenje monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli,

- smanjenje troškova poslovanja na nivo koji neće ugroziti proizvodnju i plansko izmirenje dospjelih obaveza s ciljem održavanja likvidnosti.


 

Slika
0 0