Konkursi

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VRIJEME SA PUNIM RADNIM VREMENOM

28.06.2021 16:12
 
DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA, skraćeni naziv Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Tušanj, broj: 66, Grad Tuzla (u daljem tekstu: Društvo), raspisuje Javni Oglas za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita
0 0