Konkursi

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

20.11.2023 08:14
 
  1. „Sekretarica“ u Upravi Društva – 1 (jedan) izvršilac,
  2. „Smjenski tehničar za proizvodnju slane vode“ u Službi za proizvodnju slane vode – 2 (dva) izvršioca,
  3. „Radnik za tehnološko servisiranje i održavanje bušotina“ u Službi za proizvodnju slane vode – 2 (dva) izvršioca,
  4.  „Vozač i rukovaoc građevinskih mašina“ u Službi za proizvodnju slane vode – 1 (jedan) izvršilac,
  5. „Tehničar za transport slane i tehnološke vode P.S. Tušanj, Tetima, teren“ u Službi za transport slane i tehnološke vode i održavanje cjevovoda – 1 (jedan) izvršilac,
  6. „Radnik za održavanje cjevovoda“ u Službi za transport slane i tehnološke vode i održavanje cjevovoda – 1(jedan) izvršilac,
  7.  „Refent za kancelarijske poslove“ u Službi za imovinske, pravne i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac
  8. „Čistačica prostorija“ u Službi za imovinske, pravne i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac
  9. „Hemijski tehničar“ u Labaratoriji Društva – 1 (jedan) izvršilac,
0 0