Konkursi

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

20.11.2023 08:18
 
  1. „Smjenski inžinjer za proizvodnju“ u Službi za proizvodnju slane vode – 2 (dva) izvršioca,
  2. „Pravnik“ u Službi za imovinske, pravne i opće poslove– 1 (jedan) izvršilac,
  3. „Ekonomista“ u Službi za komercijalne poslove – 1 (jedan) izvršilac.
0 0