Konkursi

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

20.11.2023 08:19
 
  1. „Smjenski inžinjer za proizvodnju“ u Službi za proizvodnju slane vode – 4 (četiri) izvršioca,
  2. „Inžinjer za automatiku“ u Elektro službi – 1 (jedan) izvršilac,
  3. „Inžinjer za mašinske poslove“ u Mašinskoj službi – 1 (jedan) izvršilac.
0 0