Skupština

O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU 27. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA

 

18.06.2020 10:34
 
27. (dvadesetsedma) redovna Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIKA SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za dan 30.06.2020. godine ( utorak ), sa početkom u 09:00 sati u Tuzli, ulica Tušanj 66.
0 0