Skupština

O B A V J E Š T E NJ E O DOPUNI DNEVNOG REDA 30. REDOVNE SKUPŠTINE

DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA

12.06.2023 09:48
 

Vrši se dopuna dnevnog reda tridesete (30.) redovne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 29.06.2023. godine u 15:00 sati, na način kako slijedi:

Iza tačke 4. dnevnog reda dodaje se tačka 5. koja glasi:

„5. Odluka o isplati dividende u iznosu od 7.658.325,00 KM iz akumulirane dobiti ranijih godina“
0 0