Skupština

O B A V J E Š T E NJ E O DOPUNI DNEVNOG REDA 48. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA

 

04.07.2024 07:45
 
Vrši se dopuna dnevnog reda četrdesetosme (48.) vanredne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 23.07.2024. godine u 15,00 sati, na način kako slijedi:
0 0