Skupština

O B A V J E Š T E NJ E o izmjeni dnevnog reda dvadesetosme ( 28. ) vanredne Skupštine DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA zakazane za dan 05.12.2019. godine

 

29.11.2019 10:28
 
Vrši se izmjena dnevnog reda dvadvesetosme (28.) vanredne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 05.12.2019. godine u 11,00 sati, na način kako slijedi:

Detaljno u dokumentu ispod
0 0