Javne nabavke

Obavještenje

Tender za snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature

20.09.2021 14:24
 

Vezano za objavljeni tender za snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature, ponuđač će ponuditi samo cijenu za uslugu snimanja bušotine što znači da će se mjerenje diferencijalne temperature vršiti opremom naručioca. Ponuđač će obezbijediti samo stručno osoblje i izvršit će obuku radnika Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla.

0 0