Javne nabavke

OGLAS O NABAVCI

 

12.05.2023 11:20
 

a) 659.000,00 kg ulja fluid izolanta

b) Izrada nadzemnih cjevovoda, armatura i prateće opreme do bušotina B-42 i B-49 i izrada cjevovoda DN100, NP64 bara

0 0