Javne nabavke

OGLAS O NABAVCI

 

05.06.2023 12:41
 
1. Čelične bešavne cijevi, armature i prateća oprema za bušotine
2. Antikorozivna zaštita nadzemnih cjevovoda, armatura i prateće opreme do bušotina B-42, B-49 i antikorozivna zaštita cjevovoda DN100 NP 64 bara
0 0