Javne nabavke

OGLAS O NABAVCI

 

04.03.2024 11:04
 
a) izrada pristupnih puteva i platoa za istražno-eksploatacione bušotine B-54 i B-55
b) Bušenje i opremanje usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina B-54, B-55, B-58, B-59, B-60, B-61 i B-85 na ležištu kamene soli Tetima
0 0