Novosti

Renoviranje prostora i izmjena dotrajalog laboratorijskog namještaja

 

18.06.2021 08:00
Slika
 
Strategija rada laboratorije Rudnika soli „TUZLA“ dd Tuzla temelji se na ispitivanju proizvedene slane vode sa ležišta kamene soli Tetima sa ciljem osiguranja kvalitete, što je temeljni element u produciranju pouzdanih, vjerodostojnih i reproducibilnih rezultata.

Postavke osiguranja kvalitete implementiraju se u rad laboratorije kroz izrađene radne postupke koji moraju obuhvatiti sve segmente rada laboratorija od uzorkovanja do ispitnog izvještaja. Svi postupci sastava kvalitete sirove slane vode moraju biti temeljeni na sljedivosti što znači da se svaki postupak, podatak i rezultat mora se moći provjeriti.

Prateći ovaj pristup, laboratorija Rudnika soli „TUZLA“ dd Tuzla,se odazvala pozivu tržišta i napravila prvi korak u uvođenju sistema poslovanja koji je u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda za sisteme upravljanja, tako što je urađeno kompletno renoviranje prostora i izmjena dotrajalog laboratorijskog namještaja kao i drugi prateći radovi koji su prvi segment u procesu rada.

Kako bismo održali dosljednost u isporuci slanice onog sastava i kvaliteta koji odgovara kupcima, laboratorija Rudnika soli je u potpunosti renovirana i opremljena modernim namještajem i opremom koja će omogućiti napredak u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja a samim tim i korak bliže harmonizaciji standarda i procedura.

Opremljenost laboratorije Rudnika soli je prvi uslov postavljen za naredni korak kako bismo se približili sistemu upravljanja i olakšali saradnju između laboratorija u razmjeni podataka.

Odgovarajuća opremljenost laboratorija – bitan element sistema osiguranja kvalitete odnosno upravljanja kvalitetom je adekvatna opremljenost laboratorija. Sva oprema i instrumenti koji se koriste u radu laboratorija moraju biti ispravno održavani i kalibrirani.
Naša laboratorija nastavlja tradiciju kad su u pitanju:

  • kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca,
  • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda
  • sistem povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije,
  • unapređenje kvaliteta rada laboratorija u smislu kopetentnosti za svaku funkciju koja utiče na rezultate laboratorijskih aktivnostu, uključujući zahtjeve za obrazovanje, kvalifikacije, obuku, tehničko znanje ,vještine i iskustvo uposlenika laboratorije.0 0