Obavještenja Nabavke

OGLAS O NABAVCI

Snimanje 5 bušotina sa ehosondom sa pokretnom glavom

16.12.2021 10:00

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

14.12.2021 10:36

OGLAS O NABAVCI

Kamion sa kontejnerom

06.12.2021 11:13

OGLAS O NABAVCI

Isporuka i ugradnja sistema nadzora i mjerenja tehnoloških parametara u SRS “Tetima”

19.10.2021 08:10

OGLAS O NABAVCI

Regulaciona oprema

23.09.2021 15:43

Obavještenje

Tender za snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature

20.09.2021 14:24
Vezano za objavljeni tender za snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature, ponuđač će ponuditi samo cijenu za uslugu snimanja bušotine što znači da će se mjerenje diferencijalne temperature vršiti opremom naručioca. Ponuđač će obezbijediti ...

OGLAS O NABAVCI

13.09.2021 08:02
Izrada Dopunskog rudarskog projekta sanacije i metoda eksploatacije istražno eksploatacione bušotine B – 66 na ležištu kamene soli ''Tetima''

OGLAS O NABAVCI

11.09.2021 09:10
Snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature

OGLAS O NABAVCI

11.09.2021 09:04
Izrada, montaža i demontaža platforme za opsluživanje bušotina i upoja sa cjevovodom za tri (3) kompleta bušotina

OGLAS O NABAVCI

10.09.2021 10:05
Kamion sa kontejnerom

OGLAS O NABAVCI

10.09.2021 10:00
Klasične ehosonde sa pratećom opremom

OGLAS O NABAVCI

18.06.2021 11:45
- Mjerno-regulaciona oprema   - Servisno-remontna garnitura sa pratećom opremom

OGLAS O NABAVCI

12.05.2021 09:58
Cijevi po API standardu koje se ugrađuju u bušotine
Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje nivoa podzemnih voda na pijezometrima P-7, Si-16, Tr-180, TD-16, P-4, Si-7, Tr-170, IB-2, IB-3 i IB-4 i mjerenje protoka na pijezometrima P-3, TD-23, TD-9, P-5, TD-22 i DS-7 na ležištima kamene soli u Tuzli i Tetimi
0 0