Planovi

Planovi za budućnost i osnovni razvojni pravci

Razvoj čovječanstva i napredak tehnike zahtijeva kako smještaj i osiguravanje odgovarajućih energenata kao strateških rezervi ili regulatora potrošnje tako i adekvatno zbrinjavanje velikih količina raznih otpadnih materija. Rješavanje ove problematike jedno je od mjerila na osnovu koje se može prosuđivati o ekološko-civilizacijskom i privrednom nivou razvoja nekog društva. 
 
Svjetska praksa pokazuje da se u zadnje vrijeme izgradnji komora u soli posvećuje posebna pažnja jer se nerijetko dešava da se one rade isključivo za skladišne namjene pri čemu slana voda predstavlja sporedni proizvod. Iz ovih razloga, pored primarnog zadatka na obezbjeđenju dovoljnih količina slane vode, istraživanje mogućnosti produženja eksploatacione dobi podzemnih komora predstavlja jedan od strateških planova za budućnost.
Slika 47
0 0