Strateški ciljevi

Strateški ciljevi poslovanja društva su:
 
- uspješno poslovanje društva u uslovima u kojima se privređuje,
- obezbjeđenje neophodnih količina slane vode prema iskazanim potrebama kupaca,
- investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode,
- nastavak aktivnosti vezanih za provođenje monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli,
- smanjenje troškova poslovanja na nivo koji neće ugroziti proizvodnju i
- plansko izmirenje dospjelih obaveza s ciljem održavanja likvidnosti.
 
Osnovni cilj ovog društva je da obezbijedi neophodne količine slane vode prema iskazanim potrebama kupaca.
 
Da bi se realizovao osnovni cilj obezbijeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, u 2015. godini treba izvršiti neophodna investiciona ulaganja na izgradnji novih istražno-eksploatacionih bušotina i na sistemu za transport.
0 0