O B A V J E Š T E NJ E O DOPUNI DNEVNOG REDA 30. REDOVNE SKUPŠTINE

DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA

Vrši se dopuna dnevnog reda tridesete (30.) redovne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 29.06.2023. godine u 15:00 sati, na način kako slijedi: Iza tačke 4. dnevnog reda dodaje se tačka 5. koja glasi: „5. Odluka o isplati dividende u iznosu od 7.658.325,00 KM iz akumulirane dobiti...
30. (trideseta) redovna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan 29.06.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, ulica Tušanj 66.
43. (četrdesettreća) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za dan 03.05.2023. godine (srijeda), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
42. (četrdesetdruga) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  31.01.2023. godine (utorak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66
41. (četrdesetprva) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  31.10.2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
40. (četrdeseta) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan 29.07.2022. godine (petak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
29. (dvadesetdeveta) redovna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan 29.06.2022. godine (srijeda), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, ulica Tušanj 66.
39. (tridesetdeveta) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  29.04.2022. godine (petak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
Otkazuje se 39. (tridesetdeveta) vanredna Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA, sazvana za dan 07.03.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 09:00 sati,  u prostorijama  „Male sale“ Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, ulica Tušanj broj 66., Tuzla
39. (tridesetsetdeveta) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  07.03.2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 09:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.

Obavještenja Skupština

0 0