Vrši se dopuna dnevnog reda četrdesetosme (48.) vanredne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 23.07.2024. godine u 15,00 sati, na način kako slijedi:
48. (četrdesetosma) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za dan 23.07.2024. godine (utorak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
Vrši se dopuna dnevnog reda tridesetprve (31.) redovne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 24.06.2024. godine u 15,00 sati
31. (tridesetprva) redovna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan 24.06.2024. godine (ponedeljak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, ulica Tušanj 66.
47. (četrdesetsedma) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  26.04.2024. godine (petak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
46. (četrdesetšesta) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  26.01.2024. godine (petak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
45. (četrdesetpeta) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  30.10.2023. godine (ponedeljak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.
44. (četrdesetčetvrta) vanredna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan  31.07.2023. godine (ponedeljak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanj 66.

O B A V J E Š T E NJ E O DOPUNI DNEVNOG REDA 30. REDOVNE SKUPŠTINE

DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI ''TUZLA'' TUZLA

Vrši se dopuna dnevnog reda tridesete (30.) redovne Skupštine Rudnika soli ''TUZLA'' d.d. Tuzla, zakazana za dan 29.06.2023. godine u 15:00 sati, na način kako slijedi: Iza tačke 4. dnevnog reda dodaje se tačka 5. koja glasi: „5. Odluka o isplati dividende u iznosu od 7.658.325,00 KM iz akumulirane dobiti...
30. (trideseta) redovna Skupština  DIONIČKOG  DRUŠTVA  RUDNIKA  SOLI ''TUZLA'' TUZLA saziva se za  dan 29.06.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 15:00 sati u Tuzli, ulica Tušanj 66.

Obavještenja Skupština

0 0