Novosti

Investicija vrijedna oko 5,5 miliona maraka:

Nove bušotine u Rudniku soli Tuzla

16.02.2021 14:57
Slika
U Rudniku soli Tuzla, danas je potpisan Ugovor za bušenje i opremanje usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina. Riječ je o investiciji vrijednoj 5,5 miliona maraka, koja ima za cilj da osigura kontinuitet i stabilnu proizvodnju što je veoma važno i za funkcionisanje Rudnika.
Slika
Pandemija koronavirusa je ozbiljno ugrozila svjetsku ekonomiju a danas se samo rijetke kompanije mogu pohvaliti podatkom da su s uspjehom okončale 2020. godinu.
Slika
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o monitoringu stanja stjenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli. Kako se u Informaciji navodi, na osnovu do sada prikupljenih i analiziranih podataka tokom implementacije monitoringa može se zaključiti da je nivo podzemnih voda u puk...
Slika
Nakon iscrpne analize poslovanja velikog broja kompanija i institucija, na osnovu dobijenih predloga vaših poslovnih partnera i rezultata nezavisnih istraživanja tržišta, Komisija je donijela konačnu odluku da ove godine, u tradiciji dugoj 22 godine, dodijeli  nagradu kompaniji Rudnik soli "TUZLA" d.d. G...
Slika
I pored svih poteškoća sa kojima se susreće, Rudnik soli Tuzla u prošloj godini je uspio ostvariti rekordnu proizvodnju u posljednje dvije decenije. Ukupno je proizvedeno 2.847.192 kubna metra slane vode, što je za 2,87 posto više od godišnjeg plana. Direktor ovog rudnika Amir Sušić u razgovoru za Klix.ba ka...
Slika
O budućim vidovima saradnje koji bi unaprijedili eksploataciju slanice sa ekonomskog i ekološkog aspekta razgovarali su ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić i direktor Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla Amir Sušić.   U fokusu interesovanja bile su inicijative menadžmenta Solana d.d. Tuzla za unaprjeđenje...
Slika
Sudeći po rezultatima koje je Rudnik soli "TUZLA " d.d. Tuzla postigao u prošloj godini, a to je rekordna proizvodnja u posljednjih 20 godina, pred tuzlanskim rudnikom je perspektivna godina, ali i budućnost. Amir Sušić, direktor Rudnika soli “TUZLA” d.d. kaže da je za ovu godinu planirana veća proizvodnja...
Slika
Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Vlada je također podržala Odluku Nadzornog odbora i uprave privrednog društva Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla o...
Slika
Uprkos brojnim opterećenjima i problemima iz prošlosti koji im otežavaju rad, zaposleni u Rudniku soli "TUZLA" d.d. Tuzla, tokom 2015. godine ostvarili su rekordne proizvodne rezultate u poslijeratnom periodu, iscrpivši 2,8 miliona kubika slane vode.   Time su prebacili godišnji plan za 2,5 posto, što j...
Slika
Direktor Rudnika Soli Tuzla doc.dr.sc. Amir Sušić, dipl.ing.rud. u intervjuu, između ostalog, govorio je o rezultatima poslovne godine na izmaku, procesu finansijske konsolidacije, tužbama za namirivanje štete koje mogu ozbiljno ugroziti postojanje Rudnika, kao i o ulaganjima i kapitalnim inves...
Slika
Intenziviranje aktivnosti u vezi sa otpisom duga po osnovu kamata za kašnjenja prilikom uplata računa za električnu energiju Rudnika soli Tuzla prema Elektroprivredi  Bosne i Hercegovine, bila je tema današnjeg sastanka predstavnika Rudnika sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem.   O ovoj temi v...
Slika
Rudnik soli Tuzla je u sklopu investicionih ulaganja u tekućoj godini planirao investirati 4.498.000 KM u rudarsko-tehnološke objekte, bušenje istražno-eksploatacionih bušotina,  rekonstrukciju transportnih sistema slane vode i ostala investiciona ulaganja  u stalna sredstva.   Završene dvije bušotine...
Slika
Aktivnosti na planu finansijske konsolidacije Rudnika soli Tuzla bile su tema  održanog sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i Ministra industrije, energetike i rudarstva TK Srđana Mićanovića sa direktorom Rudnika Amirom Sušićem i Franom Josipovićem izvršnim direktorom za finansijske poslove. ...
Slika
U zadnjih deset godina, povećanjem kapaciteta od strane potrošača slane vode, intenzivirana je proizvodnja slane vode a samim tim i svi rudarski radovi koji je prate. Tako je u periodu 2005-2014.godina izbušeno 16 istražno-eksploatacionih bušotina, kao kapitalnih objekata, što sa prijeratnih 5 čini ukupno ...
Slika
Direktor Rudnika Soli Tuzla doc.dr.sc.Amir Sušić, dipl.ing.rud. u intervjuu, između ostalog, govorio je o procesu finansijske konsolidacije rudnika kao preduvjeta za očuvanje i razvoj hemijske industrije u TK i šire, ulaganjima i kapitalnim investicijama, kao i o mogućim efektima od korištenja prostora...
0 0