O nama

Slika

Pravni status Društva


Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost 08.93 - Vađenje soli, s ciljem sticanja dobiti. Društvo je upisano u sudski registar kao Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Ulica Tušanj br. 66.
Upravljačka struktura društva je utvrđena Statutom, te istu čini:
- Skupština društva
- Nadzorni odbor društva
- Uprava društva, kao organi upravljanja i
- Odbor za reviziju

Prava i obaveze svakog organa u upravljačkoj strukturi utvrđene su Statutom. Vlasnička struktura društva je sljedeća: 73,2354 % - državni kapital i 26,7646 % - dionički kapital.
Ukupno upisani kapital iznosi 129.279.835,20 KM. Društvo je u skladu sa Pravilnikom o radu organizovano u sljedeće organizacione cjeline: Proizvodnja – tehnički poslovi, Zaštita na radu, Investicije, Razvoj, Pravni poslovi i Ekonomsko-finansijski poslovi.

Osnovni podaci


Firma : DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA 

Skraćeni naziv firme: Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla

Sjedište: Tušanj broj 66, Tuzla

MBS: 1-91

JIB: 209348590007

Šifra djelatnosti po klasifikaciji djelatnosti: 08.93

Osnovni kapital: 131.254.732,80 KM

Vlasnička struktura: Državno vlasništvo 73,038%

Privatno vlasništvo 26,662%

Pravni oblik društva: dioničko društvo
0 0