Obavještenja Nabavke

OGLAS O NABAVCI

27.06.2022 11:27

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

24.06.2022 13:24

OGLAS O NABAVCI

Ulje fluid izolant

18.06.2022 10:10

OGLAS O NABAVCI

16.06.2022 08:40
a) Čelične bešavne cijevi, armature i prateća oprema za bušotine i magistralni cjevovod fluid izolanta  b) Antikorozivna zaštita čeličnih bešavnih cijevi, nosača cjevovoda, armatura i eksploatacionih glava za bušotine: B-41, B-50 i B-51.

OGLAS O NABAVCI

761.000 kg ulja fluid izolanta

18.03.2022 07:44

OGLAS O NABAVCI

Snimanje 5 bušotina sa ehosondom sa pokretnom glavom

16.12.2021 10:00

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

14.12.2021 10:36

OGLAS O NABAVCI

Kamion sa kontejnerom

06.12.2021 11:13

OGLAS O NABAVCI

Isporuka i ugradnja sistema nadzora i mjerenja tehnoloških parametara u SRS “Tetima”

19.10.2021 08:10

OGLAS O NABAVCI

Regulaciona oprema

23.09.2021 15:43

Obavještenje

Tender za snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature

20.09.2021 14:24
Vezano za objavljeni tender za snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature, ponuđač će ponuditi samo cijenu za uslugu snimanja bušotine što znači da će se mjerenje diferencijalne temperature vršiti opremom naručioca. Ponuđač će obezbijediti ...

OGLAS O NABAVCI

13.09.2021 08:02
Izrada Dopunskog rudarskog projekta sanacije i metoda eksploatacije istražno eksploatacione bušotine B – 66 na ležištu kamene soli ''Tetima''

OGLAS O NABAVCI

11.09.2021 09:10
Snimanje 4 bušotine sa ehosondom sa pokretnom glavom i 1 bušotine sa mjerenjem diferencijalne temperature

OGLAS O NABAVCI

11.09.2021 09:04
Izrada, montaža i demontaža platforme za opsluživanje bušotina i upoja sa cjevovodom za tri (3) kompleta bušotina

OGLAS O NABAVCI

10.09.2021 10:05
Kamion sa kontejnerom
0 0