OGLAS O NABAVCI

05.06.2023 12:41
1. Čelične bešavne cijevi, armature i prateća oprema za bušotine2. Antikorozivna zaštita nadzemnih cjevovoda, armatura i prateće opreme do bušotina B-42, B-49 i antikorozivna zaštita cjevovoda DN100 NP 64 bara

OGLAS O NABAVCI

12.05.2023 11:20
a) 659.000,00 kg ulja fluid izolanta b) Izrada nadzemnih cjevovoda, armatura i prateće opreme do bušotina B-42 i B-49 i izrada cjevovoda DN100, NP64 bara

OGLAS O NABAVCI

Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije u PS Kosački potok

13.03.2023 07:52

OGLAS O NABAVCI

Izvođenje radova na izradi nadzemnih cjevovoda, montaži armatura i prateće opreme za bušotine

16.02.2023 14:56

OGLAS O NABAVCI

Bušenje i opremanje usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina B-42 i B-49 i vertikalne istražno-eksploatacione bušotine B-90 na ležištu kamene soli Tetima

31.12.2022 10:12

OGLAS O NABAVCI

29.12.2022 08:48
1. Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije PS Tušanj2. Izvođenje radova na izradi nadzemnih cjevovoda, montaži armatura i prateće opreme za bušotine

OGLAS O NABAVCI

Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije PS Tušanj

21.11.2022 10:05

OGLAS O NABAVCI

Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije PS Tušanj

21.11.2022 10:05

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

13.10.2022 11:07

OGLAS O NABAVCI

Izgradnja nadzemnih cjevovoda za bušotine u 2022. godini

26.08.2022 09:28

OGLAS O NABAVCI

Antikorozivna zaštita čeličnih bešavnih cijevi, nosača cjevovoda, armatura, eksploatacionih glava za bušotine B-41, B-50 i B-51

17.08.2022 10:47

OGLAS O NABAVCI

Izrada pristupnih puteva i platoa istražno-eksploatacionih bušotina B-49, B-85 i B-90 na ležištu kamene soli Tetima

27.06.2022 11:27

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

24.06.2022 13:24

OGLAS O NABAVCI

Ulje fluid izolant

18.06.2022 10:10

OGLAS O NABAVCI

16.06.2022 08:40
a) Čelične bešavne cijevi, armature i prateća oprema za bušotine i magistralni cjevovod fluid izolanta  b) Antikorozivna zaštita čeličnih bešavnih cijevi, nosača cjevovoda, armatura i eksploatacionih glava za bušotine: B-41, B-50 i B-51.

Obavještenja Nabavke

0 0