OGLAS O NABAVCI

Bušenje i opremanje usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina B-42 i B-49 i vertikalne istražno-eksploatacione bušotine B-90 na ležištu kamene soli Tetima

31.12.2022 10:12

OGLAS O NABAVCI

29.12.2022 08:48
1. Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije PS Tušanj2. Izvođenje radova na izradi nadzemnih cjevovoda, montaži armatura i prateće opreme za bušotine

OGLAS O NABAVCI

Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije PS Tušanj

21.11.2022 10:05

OGLAS O NABAVCI

Rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, mjerenja i regulacije PS Tušanj

21.11.2022 10:05

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

13.10.2022 11:07

OGLAS O NABAVCI

Izgradnja nadzemnih cjevovoda za bušotine u 2022. godini

26.08.2022 09:28

OGLAS O NABAVCI

Antikorozivna zaštita čeličnih bešavnih cijevi, nosača cjevovoda, armatura, eksploatacionih glava za bušotine B-41, B-50 i B-51

17.08.2022 10:47

OGLAS O NABAVCI

Izrada pristupnih puteva i platoa istražno-eksploatacionih bušotina B-49, B-85 i B-90 na ležištu kamene soli Tetima

27.06.2022 11:27

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

24.06.2022 13:24

OGLAS O NABAVCI

Ulje fluid izolant

18.06.2022 10:10

OGLAS O NABAVCI

16.06.2022 08:40
a) Čelične bešavne cijevi, armature i prateća oprema za bušotine i magistralni cjevovod fluid izolanta  b) Antikorozivna zaštita čeličnih bešavnih cijevi, nosača cjevovoda, armatura i eksploatacionih glava za bušotine: B-41, B-50 i B-51.

OGLAS O NABAVCI

761.000 kg ulja fluid izolanta

18.03.2022 07:44

OGLAS O NABAVCI

Snimanje 5 bušotina sa ehosondom sa pokretnom glavom

16.12.2021 10:00

OGLAS O NABAVCI

Klasične ehosonde sa pratećom opremom

14.12.2021 10:36

OGLAS O NABAVCI

Kamion sa kontejnerom

06.12.2021 11:13

Obavještenja Nabavke

0 0